בולבסן ארץ-ישראלי תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Arrhenatherum palaestinum