פשתנית ריסנית תמונה הבאה  © Photo: Oron Yaakov  
 
Linaria pelisseriana