קדד משולחף תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Astragalus spinosus