פרסטיה מצרית ליד אילת, 3-2011 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Farsetia aegyptia