חומעה עטויה תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Rumex occultans