מקור-חסידה יפה תמונה קודמת  © Photo: Oron Yaakov  
 
Erodium botrys