באשן תמים תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Cleome arabica