מעלה-עשן מדברי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Leptadenia pyrotechnica