אורן קפריסאי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus brutia