טטרקליניס מפריק תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Tetraclinis articulata