אורן קפריסאי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus brutia