סומקן המשי תמונה קודמת  © Photo: Yoav Gertman  
 
Onosoma sericea