סירה קוצנית , 4-2008 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Sarcopoterium spinosum