תורמוס צר-עלים תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lupinus angustifolius