ברזילון ריסני תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Sideritis perfoliata