זוזימה מדברית תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Zosima absinthiifolia