כף-צפרדע לחכית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ruthy Talmor  
 
Alisma plantago-aquatica