כף-צפרדע לחכית תמונה הבאה  © Photo: Ruthy Talmor  
 
Alisma plantago-aquatica