מעוג אפיל תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Lavatera trimestris