כרוב כרתי תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Brassica cretica