קלינופודיון מנוצה תמונה הבאה  © Photo: Irit zuk kovacsi  
 
Clinopodium vulgare