חפורית הפקעים צורימן בגולן , 6-2020 תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Phalaris tuberosa