שחליים עדינים תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Lepidium ruderale