שום סיני תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Allium sinaiticum