שחליים עדינים תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Lepidium ruderale