דמומית משוננת הר הנגב, אפריל תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Adonis dentata