בן-חוזרר הררי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Irit zuk kovacsi  
 
Sorbus torminalis