שום צנוע , 3-2015 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Allium desertorum