סמר ערבי עין עבדת, דצמבר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Juncus arabicus