פרסה מקרינה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Hippocrepis areolata