סמר ערבי עין עבדת, דצמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Juncus arabicus