מלענן ריסני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Stipagrostis ciliata