שום דרומי תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Allium negevense