סיסנית חד-שנתית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Poa annua