אחישום מצוי © Photo: Sara Gold  
 
Nothoscordum indorum