פקטורית אשרסון , 13-3-09 תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Factorovskya aschersoniana