אזובית הרמון תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Origanum ramonense