טופח חד-שנתי תמונה הבאה  © Photo: Simon S. Cohen  
 
Lathyrus annuus