ורוניקה אפרפרה הר חבושית חרמון, 21-5-09 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Veronica polifolia