סינפיטון ארץ-ישראלי חרמון הר חבושית, 21-5-09 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Symphytum brachycalyx