צללית ערערית תמונה קודמת  © Photo: Mike Livne  
 
Minuartia juniperina