חד-אבקן ארוך-פרח , 1-6-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Centranthus longiflorus