חופניים קצרי-גבעול תמונה קודמת   
 
Thlaspi brevicaule