חופניים קצרי-גבעול תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Thlaspi brevicaule