חופניים קצרי-גבעול תמונה הבאה   
 
Thlaspi brevicaule