חופניים קצרי גבעול תמונה הבאה   
 
Thlaspi brevicaule