שום עגול חרמון, 1-6-09 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Allium scorodoprasum