עקר שעיר תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Heteranthelium piliferum