עקר שעיר תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Heteranthelium piliferum