גלונית פלישתית תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Ballota philistaea