זיפנוצה מחוספס © Photo: Amikam Shoob  
 
Pennisetum asperifolium